2009 yılında, okul öncesi eğitimde  “fark yaratma” çabasında olmadan, “çocukların ruhsal, zihinsel ve fiziksel gelişimleri adına” yalnızca doğruları uygulayarak, alanında lider ve takip edilen bir eğitim kurumu olmak amacıyla yola çıktık.

Gündönümü Anaokulu olarak amacımız;

 • Mutlu,
 • Sorumluluk bilincine sahip,
 • Kendisine ve çevresine karşı duyarlı,
 • Yaşına uygun fiziksel ve zihinsel becerileri kazanmış,
 • İletişim kurma ve sürdürme becerilerine sahip,
 • Araştıran ve sorgulayan,
 • Üreten bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Bu amaçları gerçekleştirmek için Gündönümü Anaokulu bünyesinde bulunan her çalışan ortak ilkelerimiz doğrultusunda hizmet verir. Kurum ilkelerimiz;

 • Çocuk bireydir, yetişkinin sahip olduğu her hakka sahiptir.
 • Yaşı kaç olursa olsun her birey saygıya değerdir.
 • Her çocuk eğitim alma hakkına sahiptir.
 • Her çocuk özeldir.
 • Her çocuk farklı ilgi alanlarına ve yeteneklere sahiptir.
 • Her çocuk fırsat verildiğinde kendi potansiyelini ortaya çıkarır.