İngilizceYabancı bir dil öğrenmenin çocuk gelişimine sağladığı katkı artık tartışma götürmez bir gerçektir.
Gündönümü Anaokulu olarak uygun materyaller ve eğitim modeli ile çocuklarınızın yabancı dil öğrenme deneyimlerine olumlu bir katkı sağlamak istiyoruz.
İngilizce eğitiminin temel amaçları;
  • Çocukları “yeni” bir dil ve kültür ile tanıştırmak
  • İngilizce ’ye ve dil öğrenmeye dair olumlu bir tutum geliştirmelerini sağlamak
  • Uzun soluklu yabancı dil öğrenme süreçlerini keyifli hale getirmek
  • Tüm duyuların öğrenme sürecini katılımını sağlayarak İngilizce öğrenimini kalıcı hale getirmek
  • Tüm bunların ötesinde öğrenecekleri dil sayesinde tanıyacakları çeşitli kültürleri harmanlayarak her birinin bir “Dünya İnsanı” olarak yetişmesine katkı sağlamaktır.

Kaynaklarımız

Başlıca eğitim kaynaklarımız yaş gruplarına özel olarak hazırlanmış Oxford İngilizce eğitim setleridir. Yaş gruplarına göre belirlenmiş İngilizce hikaye ve masal kitapları, şarkılar, tekerlemeler ve eğitim teknolojisi araçları programımızda yer alan diğer kaynaklar arasındadır.
İngilizce
İngilizce