Orff (Ritim)Gündönümü Anaokulu’nda erken müzik eğitimi programının temel amacı, müzikte üstün yetenekli çocukların, müziğe başlamanın en elverişli dönemi olan 3-4 yaşlarında keşfedilmelerini sağlamaktır. Bu amaçla okulumuzda Orff ve Piyano eğitimi verilmektedir.

Orff eğitimi çocukların müzikal yeteneğini ortaya çıkarmanın yanı sıra çocukların psiko-sosyal gelişimine de önemli bir katkı sağlar.

Orff eğitimi;

 • Çalışmalarda bağımsız karar verme becerisi,
 • Sorumluluk bilinci,
 • Dayanışma ve grup çalışması,
 • Sosyal duyarlık,
 • Toleransın ve değerlilik duygusunun artması gibi psiko-sosyal davranış ve becerilerin gelişimine katkı sağlar.

Hareket aracılığıyla zaman ve mekanın keşfi, ses ve enstrümanlar aracılığıyla tınının keşfi, doğaçlama aracılığıyla formun keşfi, taklitten özgün yaratıya, parçadan bütüne, basitten karmaşığa ve bireyden topluluğa doğru bir ilerleyiş içerisinde deneyimlenir ve bu deneyim daima aktif katilimi gerektirir.

Süreç içerisinde kullanılan tüm müzikal kombinasyonların öğrenciler tarafından araştırılarak, keşfedilerek ve basit çalgılarla eşlik edilerek meydana getirilmesi önemli bir noktadır. Birey böylece kendini ifade edebilmek için çeşitli yollar arayışına girer bu durum da bireyin yaratıcılığının gelişmesi için önemlidir.

Orff Çalgıları:

 • Çelik üçgen
 • Ritim çubukları
 • Zil
 • Timpani
 • Gong
 • Ksilofon
 • Metalofon
 • Bango
 • Marakas
 • Kastanyet
 • Tef
 • Glockenspieller