Drama

Yaratıcı Drama:

 • Bağımsız düşünebilme yeteneğimizi geliştirir.
 • Grupla işbirliği yapabilmemizi sağlar.
 • Dört temel dil becerimizi geliştirir.
 • Sosyal duyarlılığımızın gelişmesine yardımcı olur.
 • Kendimize güven duymamızı sağlar.
 • Karar verme becerimizi geliştirir.
 • Bedenimizi çok yönlü geliştirmemizi sağlar.
 • Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar getirmemizi sağlar.
 • Sanat formlarına duyarlılık göstermemizi sağlar.
 • Duygularımızı ifade etmemize olanak tanır.
 • Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma getirir.