Psikolojik Danışma ve Rehberlik BirimiGündönümü Anaokulu olarak tüm çocukların sağlıklı ve güvenli bir kişilik geliştirmesini önemsiyoruz. Çocukların birey olarak değerlendirilip bir bütün olarak gelişmesini amaçladığımız bu yolda sunduğumuz psikolojik ve rehberlik hizmetleri:

 • Çocukları tanıma çalışmaları,
 • Çocukların  sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini izlemek, değerlendirmek ve desteklemek,
 • Sağlıklı benlik gelişiminin desteklenmesine katkıda bulunmak,
 • Sağlıklı iletişim becerilerinin kazandırılmasına destek olmak,
 • Uyum ve davranış sorunlarının önlenmesi ve çözümü konusunda çalışmalar yapmak,
 • Çocuğun kendini tanıması sürecine katkıda bulunmak,
 • Anne – babaları çocukların gelişim süreçleri ile ilgili bilgilendirmek.

Yapılan Çalışmalar

 • Öğrencilere yönelik çalışmalar
 • Ailelere yönelik çalışmalar
 • Öğretmenlere yönelik çalışmalar
 • Kurumun gelişmesine yönelik çalışmalar

Değerlendirmede Kullanılan Araçlar ve Yöntemler

 • Sınıflarda sistematik gözlemler ve anekdotlar
 • Test, ölçek ve envanterler
 • Grup çalışmaları
 • Aile işbirliği
 • Aile ile geribildirim ve değerlendirme görüşmeleri
 • Oyun