Kurum ilkelerimizden “Çocuk bireydir, her birey saygı duyulmaya değerdir.” ilkesi çocukların sosyal gelişim ihtiyacının temelinde ne olduğunu net bir şekilde göstermektedir.

Sosyal gelişimin gerçekleşebilmesi için çocuğun fikirlerine, fiziksel varlığına, duygularına saygı duyulmasına ihtiyaç vardır. Bu amaç doğrultusunda;

  • Çocukların özgüvenlerini destekleyecek sosyal çalışmalar,
  • Duygularını ve düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri etkinlikler düzenlenmektedir.