Gündönümü Anaokulu olarak temel hedefimiz;

  • Kendine güvenen,
  • Sorgulayan,
  • Araştıran,
  • Sosyal becerileri kuvvetli,
  • Duygularını ve düşüncelerini ifade edebilen,
  • Kendisine ve çevresine karşı duyarlı bireyler yetiştirmektir.

Bu amaçla çocukların psikolojik gelişimleri izlenmekte ve gerektiğinde uygun müdahaleler yapılmaktadır.