Fiziksel gelişim çocuğun gelişim basamaklarının temelinde yer almaktadır. Uygun bir beslenme düzeni ve yeterli fiziksel aktivite ile çocuğun fiziksel gelişimi desteklenmekte ve diğer gelişim alanlarına zemin hazırlanmaktadır.

Gündönümü Anaokulu olarak çocukların fiziksel gelişimini desteklemek amacı ile modern dans, halk oyunları, bale gibi branş dersleri vermekle birlikte spor faaliyetleri de düzenlemekteyiz.